Aktualności

Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie

W dniu 12.11.2015r. miałam przyjemność poprowadzić seminarium na temat
„Zagrożeń w sieci” na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Zajęcia skierowane były do pracowników ośrodków opiekuńczo-wychowawczych
z woj. małopolskiego. W trakcie zajęć zostały poruszone takie kwestie jak:
Internetowy efekt odhamowania
Relacje młodych ludzi a Internet
Sexting i jego konsekwencje
Grooming – specyfika zjawiska
Cyberprzemoc – charakterystyka
Aspekty prawne

Dziękuję, za aktywność i zaangażowanie na zajęciach.

Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Miło nam Państwa poinformować, że nasz firma ponownie została wybrana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do prowadzenia zajęć warsztatowych.

„Informuję, że Komisja ds. wyboru wykonawców prowadzących pozaszkolne formy doskonalenia zawodowego wybrała Państwa ofertę prowadzenia warsztatów podczas szkolenia Wyzwania dla terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Chciałabym powierzyć Państwu poprowadzenie 2 grup warsztatowych”

Dziękujemy za zaufanie.

Ta Konferencja to przede wszystkim impuls dla społeczeństwa, jak wiele pozostało…

Ta Konferencja to przede wszystkim impuls dla społeczeństwa, jak wiele pozostało jeszcze do zrobienia. Wiążę nadzieję, że konferencja odbije się szerokim echem w lokalnym środowisku, dając iskierkę do kolejnych zmian na lepsze, które skutkować będą większą świadomością zagrożenia – a poprzez to skutecznie przyczynią się do zmniejszenia skali problemu.

KK

W Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Ładnej zakończył się cykl

W Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Ładnej zakończył się cykl zajęć prowadzony przez Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR, w ramach projektu realizowanego w Powiecie Tarnowskim pt. „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli – drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III Działanie 3.5 PO KL.
Podczas ostatniego spotkania, Pani Monika Wójcik – Przybyłowicz wraz Uczestnikami projektu, omówiła oraz ustaliła plan działań, które mają służyć lepszemu funkcjonowaniu placówki w obszarze Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? Dziękujemy wszystkim serdecznie za udział oraz wspaniała atmosferę podczas zajęć.

Kolejna szkoła zakończyła swój udział w projekcie realizowanym w Powiecie Tarnowskim

Kolejna szkoła zakończyła swój udział w projekcie realizowanym w Powiecie Tarnowskim pt. „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli – drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III Działanie 3.5 PO KL.

Podczas cyklu 27 – godzinnych spotkań prowadzonych przez CSP Edukator, Pani Monika Wójcik – Przybyłowicz wraz z Uczestnikami omówiła i wspólnie wypracowała metody oraz techniki działań w ramach lepszego wsparcia obszaru: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? Wszystkim Uczestnikom z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jastrzębi bardzo dziękujemy za udział i wspaniałą atmosferę podczas wszystkich spotkań.

W Publicznym Gimnazjum w Tuchowie zakończył się projekt realizowany w Powiecie Tarnowskim pt …

W Publicznym Gimnazjum w Tuchowie zakończył się projekt realizowany w Powiecie Tarnowskim pt. „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli – drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III Działanie 3.5 PO KL. Obejmował on obejmowały 27 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Podczas spotkania Pani Katarzyna Kudyba wraz z uczestnikami zajęć omówiła wspólnie wypracowane metody i techniki pracy w ramach obszaru wsparcia: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?, które mają służyć lepszemu funkcjonowaniu placówki w tym aspekcie. Podczas całego cyklu zajęć atmosfera była przyjazna oraz pełna zapału do wspólnej pracy, wszystkim Uczestnikom bardzo dziękujemy za udział.

W Gminnym Przedszkolu w Lisiej Górze zakończył się cykl zajęć, prowadzony …

W Gminnym Przedszkolu w Lisiej Górze zakończył się cykl zajęć, prowadzony przez Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR, w ramach projektu realizowanego w Powiecie Tarnowskim pt. „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli – drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III Działanie 3.5 PO KL.

Podczas ostatniego spotkania, Pani Katarzyna Kudyba wraz uczestniczkami projektu, realizowanego w Gminnym Przedszkolu w Lisiej Górze, omówiła oraz ustaliła plan działań, które mają służyć lepszemu funkcjonowaniu placówki. Został on wypracowany podczas wszystkich spotkań, które obejmowały 27 godzin zajęć, zarówno teoretycznych jak i praktycznych.
Dobry nastrój nie opuszczał nikogo przez cały projekt, co zresztą można zobaczyć na zdjęciach. Dziękujemy wszystkim serdecznie za udział.

7.01.2013 rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu …

7.01.2013 rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu: „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli – drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego”
http://www.edukacjapowiat.okay.pl/