Kontakt

Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR
ul. Św. Filipa 23/4
31-150 Kraków
Telefon: 795 035 272
Adres mailowy: biuro@edukator-krakow.pl