Monika Dąbek

Dąbek Monika2Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – kierunek psychologia. Ukończyłam również szkołę podyplomową z Coachingu na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. A od 2011 roku jestem Specjalistą terapii uzależnień i współuzależnień w trakcie procesu certyfikacji w Małopolskim Ośrodku Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie. Od stycznia 2013r. pracuje jako terapeuta uzależnień w jednej z krakowskich poradni gdzie prowadzę:
– grupę edukacyjna dla członków rodzin osób uzależnionych,
– grupę pogłębioną dla członków rodzin osób uzależnionych,
– kontakt indywidualny z pacjentami uzależnionymi i członkami ich rodzin.
W swoich doświadczeniach trenerskich posiadam udokumentowane ponad 2 tysiące godzin przeprowadzonych szkoleń z tematyki profilaktyki uzależnień, cyberprzemocy, przemocy. Ukończyłam szkolenie z „Procedury pracy z osobami stosującymi przemoc”. Prowadzę szkolenia/warsztaty/konsultacje zarówno ukierunkowane na osoby dorosłe jak również dzieci i młodzież.

Kontakt: biuro@edukator-krakow.pl