Cel działalności

Centrum Szkoleń Profilaktycznych Edukator – jest firmą szkoleniową o ogólnopolskim zasięgu. Prowadzimy działalność szkoleniową ukierunkowaną na profilaktykę przeznaczoną dla różnych grup wiekowych oraz zawodowych. Specjalizujemy się w szkoleniach/warsztatach kierowanych do Kadr Pomocy Społecznej, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Rad Pedagogicznych, Dzieci i Młodzieży na każdym etapie nauczania. Współpracujemy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej woj. śląskiego, jak również z Ośrodkami Pomocy Społecznej i Placówkami Oświatowymi z całego kraju. To, co nas wyróżnia to profesjonalny zespół posiadający wiedzę, ale przede wszystkim doświadczenie. Nasi trenerzy to wysoko wykwalifikowani praktycy, którzy dzielą się w trakcie zajęć swoimi umiejętnościami wzbogacając je o ciekawe i nowatorskie techniki szkoleniowe. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu szeroki zakres usług na najwyższym poziomie.