Katarzyna Grygny

Katarzyna Grygny – specjalista ds. szkoleń.

Jestem absolwentką UJ na kierunkach pedagogika szkolna i animacja społeczno – kulturowa. W okresie studiów aktywnie współpracowałam w ramach działalności Samorządu Studentów UJ, dzięki czemu pogłębiłam zdolności organizacyjne, społeczne i przywódcze. Byłam także wolontariuszką w corocznej akcji Szlachetna Paczka, podczas której prowadziłam audyt z zakresu kwalifikacji rodzin do projektu na poziomie ogólnopolskim oraz kontrolę przestrzegania standardów doboru rodziny do projektu. Ponadto od kilku lat w okresie wakacji pracuję jako wychowawca kolonijny z dziećmi i młodzieżą na wszystkich szczeblach edukacji, organizując im czas w sposób aktywny i twórczy poprzez przeprowadzenie warsztatów, gier terenowych, zajęć integracyjnych, konkursów tematycznych. Zatem praktyczne działanie nie jest mi obce. Otwartość na drugiego człowieka pozwala mi nieustannie rozwijać umiejętności komunikacyjne, dlatego też w CSP Edukator jestem odpowiedzialna za pozyskiwanie nowych klientów oraz kontakt z klientami stałymi. W codziennej pracy przyświeca mi cel budowania dobrych relacji z klientami opartych na wzajemnym szacunku i życzliwości.

Kontakt: biuro@edukator-krakow.pl