Katarzyna Kudyba

2Katarzyna Kudyba – jestem absolwentką pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pedagogiem z doświadczeniem zawodowym jako trener w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym procedury „Niebieska Karta”. Od kilku lata aktywnie działam w obszarze rozwoju osób związanych zawodowo z administracja publiczną. Współprowadzę szkolenia w zakresie zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze specjalistami z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W swojej praktyce zawodowej przeprowadziłam kilka tysięcy godzin warsztatów, szkoleń, konsultacji skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i dzieci i młodzieży. Swoją pracę traktuję jako przyjemności. Pracuje z Ludźmi i dla Ludzi.

Kontakt: biuro@edukator-krakow.pl