Oferty pracy

Poszukujemy trenerów do przeprowadzenia szkoleń i konsultacji dla nauczycieli w Powiecie Tarnowskim. Obszar – Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym, – Postawy uczniowskie – jak je kształtować?, – Bezpieczna szkoła.

Wymagania:
1. Minimum 2 letnie doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych/edukacyjnych poprzez przeprowadzenie minimum 100 godzin szkoleń, warsztatów, spotkań dotyczących podnoszenia kwalifikacji lub doskonalenia zawodowego dla dorosłych w zakresie/temacie oświaty.
2. Tytuł magistra pedagogiki/psychologii.
3. Rekomendacje. Aplikacje prosimy wysyłać na adres: praca@edukator-krakow.pl z dopiskiem rekrutacja.
 


 

Poszukujemy trenerów do współpracy przy projekcie prowadzonym dla nauczycieli.
Jeśli masz wyższe wykształcenie pedagogiczne lub psychologiczne lub socjologiczne, oraz – doświadczenie w postaci przeprowadzonych co najmniej 100 godzin szkoleniowych (45min.) z osobami dorosłymi(nauczyciele, pracownicy ops) bądź dzieci i młodzież zapraszam do współpracy.

Zakres proponowanej współpracy to:

– TIK

– Ocenianie Kształtujące

– Stres

– Ewaluacja wewnętrzna/zewnętrzna

– Budowanie stron internetowych

– Praca z uczniem zdolnym

– Budowanie edukacji uczniom ze SPE

– Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym

– Egzamin szóstoklasisty

– Wnioski o fundusze zewnętrzne

– Praktyka indywidualizacji procesu nauczania w warunkach szkolnych

– Zasady konstruowania kwestionariusza ankiet

– Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych

 

Prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@edukator-krakow.pl