Aktualności

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Nasza współpraca z Urzędem Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim trwa już od kilku lat. We współpracy z władzami miasta udało nam się przeprowadzić liczne zajęcia w szkołach zarówno wśród uczniów jak i rad pedagogicznych. Prowadziliśmy spotkania dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych w tematyce uzależnień od substancji psychoaktywnych głównie dopalaczy. W ostatnim czasie merytorycznie wspieramy pracowników PCPR, OPS, asystentów rodzinnych, członków KRPA prowadząc warsztaty w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani.

Zajęcia cieszą się pozytywnymi opiniami zarówno ze strony Uczestników jak i Osób zamawiających. W ich realizacji stawiamy na praktyczną wiedzę wraz z przedstawieniem różnych możliwości działania w określonych sytuacjach.

W przyszłym tygodniu widzimy się wraz z członkami Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na zajęcia pod tytułem – Praktyka Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Problemem Alkoholowym – Kontakt z Osobami Doświadczającymi Przemocy i Stosującymi Przemoc.

Serdecznie dziękuje za zaufanie,
Katarzyna Kudyba

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

Warsztat – Praktyczne Aspekty Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W minionym miesiącu przeprowadziliśmy warsztat – Praktycznych Umiejętności Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu. W zajęciach uczestniczyli pracownicy PCPRu, OPSu, GOPSów z powiatu sieradzkiego oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

W trakcie zajęć Uczestnicy zostali zapoznani między innymi z następującą tematyką:

  Diagnoza sytuacji życiowej osoby doznającej przemocy w rodzinie
  Pierwszy kontakt z osobą doznającą przemocy
  Zasady rozmowy
  Techniki przydatne w kontakcie pomocowym
  Oszacowanie stopnia nasilenia przemocy
  Ocena potencjalnego zagrożenia życia kwestionariusz szacowania ryzyka
  Portret sprawcy przemocy
  Praca interwencyjna z osobą stosującą przemoc
  Pierwszy kontakt z osobą stosującą przemoc
  Praca ze sprawcą przemocy w toku realizacji procedury Niebieskie Karty

Wszystkim serdecznie dziękujemy za aktywny udział w zajęciach,
Katarzyna Kudyba

Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie

Od początku tego roku stałam się stałym bywalcem w szkole podstawowej. Uczniowie klas IV, V, VI zostali objęci kompleksowo zajęciami profilaktycznymi znajdującymi się w naszej ofercie. Co miesięczne zajęcia zaowocowały zbudowaniem poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci, co wpłynęło na jakoś kolejnych zajęć. W ubiegłym tygodniu jedna z klas przeszła 3godzinny warsztat w takcie, którego rozmawialiśmy o relacjach, ich budowaniu, emocjach, tolerancji i współpracy w klasie.

Uczniowie już wiedzą:

 • w wyniku, jakich zachowań powstaje złość
 • czym jest frustracja
 • że zachowanie bądź słowa mogą krzywdzić innych
 • jakich użyć argumentów, aby oprzeć się naciskowi grupy rówieśniczej
 • jak ważna jest praca grupowa i rozwiązywanie konfliktów w klasie
 • co znaczy słowo tolerancja dla różnych poglądów oraz szacunku dla innych ludzi i własnej osoby

Do zobaczenia :)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy

Kilka dni po egzaminach gimnazjalnych spotkałam się z klasą III gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paleśnicy. To nie pierwsze nasze spotkanie, wspólnie dyskutowaliśmy już o uzależnieniach, komunikacji i agresji. Teraz przyszedł czas na opuszczenie szkoły i podjęcie trudnych decyzji. W trakcie zajęć poruszyliśmy tematykę funkcjonowania w nowej grupie, tolerancji, poczucia wartości.

Zajęcia warsztatowe ukazywały jak istotne jest poczucie odpowiedzialności za swoje czyny i słowa kierowane w stronę drugiej osoby. Uczniowie JAK ZAWSZE bardzo aktywnie udzielali się w zajęciach, stąd przerwy nie były Nam potrzebne, a zajęcia zaplanowane na 2 h przeistoczyły się w 3h i minęły bardzo szybko.

Pozdrawiam i życzę spełnienia wszystkich Waszych planów,
Katarzyna Kudyba

Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Krakowie

W marcu przeprowadziłam zajęcia z młodzieżą w Publicznym Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Krakowie na temat bezpiecznego funkcjonowania w sieci. W trakcie zajęć pobudziłam młodzież do samokrytycyzmu w kontekście funkcjonowania w sieci. Podczas warsztatu rozmawialiśmy o właściwym doborze treści przeglądanych i umieszczanych w Internecie, kontrolowaniu ilości czasu w nim spędzanego oraz zasad, jakimi powinien się kierować użytkownik Internetu, aby być bezpiecznym. Poruszony został temat hejtowania oraz cyberprzemocy, uczniowie zostali poinformowani gdzie należy zgłaszać nielegalne i szkodliwe treści. Zwróciłam uwagę młodych osób, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki) oraz, że nie może ufać osobom poznanym w sieci.

Życzymy bezpiecznego serfowania po sieci.

Cykl zajęć profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Prószkowie

W minionym tygodniu odbyły się kolejne z cyklu zajęcia wśród uczniów klas IV, V, VI w Publicznej Szkole Podstawowej w Prószkowie.
Za nami już są warsztaty pod tytułem „The Social Network” które odbyły się w lutym. Omawiana była na nich tematyka bezpiecznego funkcjonowania w Internecie. Rozmawiałam z młodzieżą na temat „hejtowania” w sieci i konsekwencji jakie tego typu zachowanie niesie ze sobą. Wspólnie ustaliliśmy właściwy doboru treści przeglądanych i umieszczanych w Internecie. Również pokazałam w jaki sposób zadbać o swoje bezpieczeństwo na FB, poprzez przedstawienie szczegółowo ustawień bezpieczeństwa.
W marcu uczniowie brali udział w warsztacie „Na Wspólnej” zajęcia służą wzajemnemu poznaniu się i uświadomieniu uczniom, że tworzą wspólnotę – grupę, która ma własne normy, zasady i w której jest też miejsce na indywidualne potrzeby i emocje każdego z uczestników.

W kwietniu kolejne spotkanie :-)  do zobaczenia !

II Małopolski Kongres Kobiet w Krakowie 7.03.2015r.

W Centrum Kongresowym ICE Kraków odbył się II Małopolski Kongres Kobiet. Inicjatywa ta ma za zadanie przyczynić się do wzajemnego wspierania się kobiet tj. budowania systemów wsparcia w różnych układach naukowych, biznesowych i społecznych w taki sposób, aby stanowiły one rzeczywistą siłę. Osobiście wyczekiwany przeze mnie panel „Konwencja w służbie równości i działań antyprzemocowych” w którym udział brała Pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz,
(to Pani Agnieszka podpisała w imieniu Polski Konwencję RE o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej w Strasburgu) wzbudził wiele emocji w uczestnikach jak i prowadzących.
Wiele pracy przed Nami.

Konferencja: Więzi zamiast więzień.

„Więzi zamiast więzień”

W piątek 13.02 w Zabrzu mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji badawczo-rozwojowej pt. Innowacyjne formy wsparcia readaptacji społecznej i zawodowej osób opuszczających Zakłady Karne „Więzi zamiast więzień” podsumowującej projekt pt. „Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne”. Organizatorami byli Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Fundacja POMOST Miasto Zabrze. Celem konferencji było spotkanie środowisk naukowych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką resocjalizacji i pomocy postpenitencjarnej. Podsumowanie projektu naukowego stało się okazją do spotkania z jego przyszłymi realizatorami na terenie województwa śląskiego.

Dziękuję za zaproszenie Fundacji POMOST

Dołącz do Zespołu Edukatora!

 

Obecnie rozbudowujemy nasz zespół sprzedażowy i w związku z tym poszukujemy Osób ambitnych
i zmotywowanych aby odnosić sukcesy w dziedzinie sprzedaży, otwartych na współpracę z młodym
i aktywnym zespołem, dla którego najważniejsze jest zadowolenie Klienta.

Co oferujemy:
– Wsparcie zespołu doświadczonych specjalistów
– Motywacyjne wynagrodzenie składające się z części podstawowej i prowizji
– Możliwość zdobycia indywidualnych certyfikatów
– Szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne
– Materiały edukacyjne: podręczniki, książki, skrypty ze szkoleń
– Wsparcie prowadzonych działań sprzedażowych

Do Twoich zadań na tym stanowisku należeć będzie:
– Budowanie trwałych relacji biznesowych z Klientami
– Aktywne pozyskiwanie nowych Klientów
– Prowadzenie spotkań i prezentacji
– Reprezentowanie firmy na spotkaniach z Klientami

Od kandydatów oczekujemy:
– Doświadczenia w sprzedaży (minimum 2 lata)
– Silnej motywacji do zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie sprzedaży, negocjacji i marketingu internetowego
– Podstawowej wiedzy z zakresu szkoleń profilaktycznych, specyfiki zajęć warsztatowych z dziećmi
i młodzieżą
– Mile widziane doświadczenie w telefonicznej obsłudze Klienta
– Komunikatywność i odporność na stres
– Prawo jazdy kat. B

Aplikuj wysyłając list motywacyjny oraz CV na adres biuro@edukator-krakow.pl

Prosimy o zawarcie w aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu na potrzeby kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133. poz.883).”

Współpraca z KRPA w Zakliczynie

Współpraca z KRPA w Zakliczynie
3 grudnia 2014 r. w sali głównej Ratusza w Zakliczynie, odbyło się szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych.
Tematy poruszane na szkoleniu:
– zasady odpowiedzialności sprzedaży alkoholu,
– konsekwencje sprzedaży alkoholu nieletnim w świetle obowiązujących aktów prawnych,
– organy uprawnione do przeprowadzania kontroli,
– warunki sprzedaży alkoholu,
– organizacja stoiska,
– wpływ alkoholu na młody organizm,
– wpływ wczesnej profilaktyki na kształtowanie postaw młodego pokolenia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,
– porady dla sprzedawców napojów alkoholowych, zapytania.
Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Szkolenie odbyło się zgodnie z zadaniem wynikającym z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. (Rozdział VI, ust. 3, pkt. 6) i zostało sfinansowane ze środków funduszu „korkowego”. Warsztaty poprowadziła Pani Katarzyna Kudyba- właściciel Centrum Szkoleń Profilaktycznych „Edukator”.
Dziękuję za zaufanie.

zakliczyn