Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

9 listopada 2016r. na zlecenie PCPR w Wejherowie prowadziłam zajęcia pt.: ZASADY PRACY ZE SPRAWCĄ PRZEMOCY. W zajęciach wzięli udział przedstawiciele szkół oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z powiatu wejherowskiego. W zajęciach poruszona została kwestia prowadzenia rozmów z osobą co, do której istnieje podejrzenie, że jest sprawcą przemocy w rodzinie. Uczestnicy poprzez ćwiczenia warsztatowe mogli przećwiczyć swoje kompetencje. Zajęcia dały możliwość podjęcia dyskusji na temat zasad komunikacji z rodziną doświadczającą przemocy.

Konferencja organizowana przez Miasto Radomsko „Szkoła wobec uzależnienia młodzieży od dopalaczy”

W poniedziałek 25 kwietnia,  w magistracie Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku, miałam przyjemność przeprowadzić Konferencję „Szkoła wobec uzależnienia młodzieży od dopalaczy”. Na zaproszenie MKRPA odpowiedzieli pracownicy oświaty, punktu konsultacyjnego, policji, psycholodzy, pedagodzy, osoby pracujące w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także wychowawcy ze świetlic środowiskowych.

W Konferencji udział wzięło 60 osób. Konferencja  przedstawiła  zasady funkcjonowania „rynku” dopalaczowego  w Polsce, ukazała specyfikę marketingową branży dopalaczowej wpływającą na zachęcenie młodych osób do przyjmowania środków psychoaktywnych. W trakcie Konferencji uczestnicy zwrócili uwaga na dostępność oraz sposób dystrybucji i sprzedaży środków zastępczych zwanych „dopalaczami” wśród młodych osób.

Bez wątpienia Konferencja wzbogaciła wiedzę oraz rozwinęła praktyczne kompetencje potrzebne w sytuacji kryzysowej, jaką jest sięganie po środki psychoaktywne przez dzieci i młodzież.

Druga część Konferencji zaplanowana jest na 9 maja. Będą to już typowe warsztaty, które poprowadzi również Katarzyna Kudyba.

Konferencji „MocNaTy…a ja?” SWPS Katowice

W kwietniu miała przyjemność poprowadzić paneli nt,: Wpływu osobistych doświadczeń na postawy wobec przemocy – na konferencji „MocNaTy…a ja?„. Wiodącymi tematami na konferencji były zagadnienia dotyczące przemocy w bliskich związkach, przemocy wobec kobiet i dzieci w świetle przepisów prawa oraz w kontekście praw człowieka, a także handel ludźmi i inne formy współczesnego niewolnictwa.
W wydarzeniu udział brali przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu SWPS i specjaliści z instytucji rządowych oraz organizacji pozarządowych zajmujący się na co dzień powyższa problematyką.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Skawinie

W dniu 22 kwietnia 2016r. odbyły się zajęcia dla pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Skawinie. Zajęcia obejmowały tematykę nowych substancji psychoaktywnych tj. dopalaczy. Uczestnicy zajęć zostali zapoznani z dostępność oraz sposobem dystrybucji i sprzedaży środków zastępczych zwanych „dopalaczami” wśród młodych osób. Przedstawione zostały również skutki przyjmowania przez nieletnich dopalaczy, zaakcentowano rolę osób dorosłych w budowaniu świadomości dziecka w stosunku do używek.

Cykl Warsztatów w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie

W dniach: 19 i 20 kwietnia 2016r., w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie odbyły się warsztaty dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień nt. „dopalaczy”, organizowane we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Skawinie.
Warsztatami objęto uczniów klas piątych i szóstych Szkoły Podstawowej. Prowadzącą była Katarzyna Kudyba – pedagog, wychowawca z doświadczeniem zawodowym, trener w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, reprezentująca Centrum Szkoleń Profilaktycznych „Edukator” w Krakowie.
Celem warsztatów było: zwrócenie uwagi na zagrożenia jakie niosą ze sobą dopalacze. Warsztaty odbyły się pod hasłem „Złodziej życia”, których celem było zwiększenie świadomości uczniów o negatywnych konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych.
Zajęcia miały za zadanie pokazać, iż używanie dopalaczy zaburza i obniża jakość życia, wpływa na zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne. W trakcie warsztatów trener podnosił samoocenę uczestników, która jest niezbędna do wyrażania własnych opinii w sposób nieskrępowany i asertywny oraz uświadamiał uczniów, iż mają prawo do odmowy, gdy pojawia się presja rówieśników. Zajęcia miały formę pokazu multimedialnego oraz praktycznego przedstawienia materiałów, co było dodatkowym walorem i wzmocniło przekaz.
Warsztaty odbyły się w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Zespół Placówek w Woli Filipowskiej

W Zespole Placówek w Woli Filipowskiej w kwietniu odbyły się warsztaty dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień nt. „dopalaczy”.
Warsztatami objęto uczniów III klas Gimnazjum prowadzącą była Katarzyna Kudyba – pedagog, wychowawca z doświadczeniem zawodowym, trener w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, reprezentująca Centrum Szkoleń Profilaktycznych „Edukator” w Krakowie. Celem warsztatów było: zwrócenie uwagi na zagrożenia jakie niosą ze sobą dopalacze.
W klasach gimnazjalnych warsztaty odbyły pod hasłem „Nie daj się oszukać”, gdzie trener przedstawił uczniom między innymi mechanizm uzależnienia oraz działanie substancji psychoaktywnych.
Zajęcia miały za zadanie pokazać, iż używanie dopalaczy zaburza i obniża jakość życia, wpływa na zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne. Zajęcia miały formę pokazu multimedialnego oraz praktycznego przedstawienia materiałów, co było dodatkowym walorem i wzmocniło przekaz.
Po warsztatach z młodzieżą odbyły się zajęcia z Radą Pedagogiczną nt,: Nowych substancji psychoaktywnych – dopalaczy. Zwrócono uwagę nauczycieli na dostępność oraz sposób dystrybucji i sprzedaży środków zastępczych zwanych „dopalaczami” wśród młodych osób. Podkreślono również skutki przyjmowania przez nieletnich dopalaczy, zaakcentowano rolę osób dorosłych w budowaniu świadomości dziecka w stosunku do używek.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach

Po raz kolejny odwiedziłam z zajęciami Ornontowice tym razem spotkanie było skierowane do Rodziców uczniów ZSP. Zajęcia miały wskazać odbiorcą jak niebezpieczne jest sięganie po środki zastępcze, a z drugiej strony jak łatwo jest je zdobyć. Podkreślony został wpływ rodzica na budowanie przez młodego człowieka podejścia do środków psychoaktywnych. Zajęcia wzbogaciły wiedzę oraz rozwinęły praktyczne kompetencje potrzebne w sytuacji kryzysowej, jaką jest sięganie po środki psychoaktywne przez dzieci i młodzież.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łapanowie

Kwiecień rozpoczęliśmy zajęciami w Łapanowie, gdzie realizowaliśmy zajęcia dla Rady Pedagogicznej nt,: Nowe substancje psychoaktywne – dopalacze, na których rada pedagogiczna SP została zapoznana ze sposobem dystrybucji i sprzedaży środków zastępczych zwanych „dopalaczami” wśród młodych osób. Podkreślone zostały skutki przyjmowania przez nieletnich dopalaczy, zaakcentowano rolę osób dorosłych w budowaniu świadomości młodego człowieka w stosunku do używek.
Następnie odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów nt,: Rodzina wobec uzależnienia dziecka od dopalaczy. Rodzice zostali zapoznani ze specyfiką funkcjonowania rynku dopalaczowego w naszym kraju. Dużą rolę w trakcie zajęć zwrócono na zmianę zachowania wynikającą z przyjmowania środków zastępczych. Wskazane zostały rodzicom możliwości działania w sytuacji gdy dziecko jest pod wpływem środka.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie

16 marca miałam przyjemność poprowadzenia zajęć dla wychowawców jak i rady pedagogicznej ze Specjalnego Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego nr 1 w Krakowie. Zajęcia nt,: Nowych substancji psychoaktywnych wpłynęły na spore zainteresowanie odbiorów danym tematem. W trakcie zajęć zostały przedstawione aspekty psychologii poznawczej wykorzystywane przez producentów nowych środków do ściągnięcia uwagi młodego człowieka. Uczestnicy zostali zapoznani z obecnie popularnymi środkami, ich nazwami, składem chemicznym i działaniem na organizm ludzki. Zwrócono uwagę w trakcie zajęć na dostępność oraz sposób dystrybucji i sprzedaży środków zastępczych zwanych „dopalaczami” wśród młodych osób. Podkreślono również skutki przyjmowania przez nieletnich dopalaczy, zaakcentowano rolę osób dorosłych w budowaniu świadomości młodego człowieka w stosunku do używek.

Zespole Szkół Publicznych w Radziszowie

W dniach: 10, 11 i 15 marca 2016r., w Zespole Szkół Publicznych w Radziszowie odbyły się warsztaty dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień nt. „dopalaczy”, organizowane we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Skawinie.
Warsztatami objęto 192 uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej oraz uczniów klas pierwszych i drugich Gimnazjum. Prowadzącą była Katarzyna Kudyba – pedagog, wychowawca z doświadczeniem zawodowym, trener w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, reprezentująca Centrum Szkoleń Profilaktycznych „Edukator” w Krakowie.
Celem warsztatów było: zwrócenie uwagi na zagrożenia jakie niosą ze sobą dopalacze. W klasach szóstych warsztaty odbyły się pod hasłem „Złodziej życia”, których celem było zwiększenie świadomości uczniów o negatywnych konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych. Natomiast w klasach gimnazjalnych warsztaty odbyły pod hasłem „Nie daj się oszukać”, gdzie trener przedstawił uczniom między innymi mechanizm uzależnienia oraz działanie substancji psychoaktywnych.
Zajęcia miały za zadanie pokazać, iż używanie dopalaczy zaburza i obniża jakość życia, wpływa na zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne. W trakcie warsztatów trener podnosił samoocenę uczestników, która jest niezbędna do wyrażania własnych opinii w sposób nieskrępowany i asertywny oraz uświadamiał uczniów, iż mają prawo do odmowy, gdy pojawia się presja rówieśników. Zajęcia miały formę pokazu multimedialnego oraz praktycznego przedstawienia materiałów, co było dodatkowym walorem i wzmocniło przekaz.
Warsztaty odbyły się w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.